دانش و فناوری
کد خبر : 4703
دوشنبه - 20 بهمن 1399 - 20:27

همسایه‌های ایران امیدوارند فشار حداکثری حفظ شود

مشاور عالی نظامی دولت انگلیس گفته کشور‌های همسایه ایران امیدوارند دولت جدید آمریکا بخش‌هایی از سیاست فشار حداکثری علیه ایران را حفظ کند.

مشاور عالی نظامی دولت انگلیس گفته کشور‌های همسایه ایران امیدوارند دولت جدید آمریکا بخش‌هایی از سیاست فشار حداکثری علیه ایران را حفظ کند.