دانش و فناوری
کد خبر : 4618
یکشنبه - 19 بهمن 1399 - 13:27

کره‌شمالی به جنگ شیشه‌دودی‌ها می‌رود

پلیس کره شمالی تردد خودروهایی را که از شیشه‌های دودی استفاده می‌کنند محدود کرده چون از نگاه دولتمردان این کشور، شیشه دودی نماد سرمایه‌داری و غربگرایی است که به طور خزنده فرهنگ کره شمالی را هدف گرفته است.

پلیس کره شمالی تردد خودروهایی را که از شیشه‌های دودی استفاده می‌کنند محدود کرده چون از نگاه دولتمردان این کشور، شیشه دودی نماد سرمایه‌داری و غربگرایی است که به طور خزنده فرهنگ کره شمالی را هدف گرفته است.