دانش و فناوری
کد خبر : 4577
شنبه - 18 بهمن 1399 - 14:51

قطع سراسری اینترنت در میانمار

یک گروه نظارتی از قطع اینترنت در میانمار در پی حضور هزاران معترض در خیابان‌های این کشور علیه کودتای نظامی خبر داد.

یک گروه نظارتی از قطع اینترنت در میانمار در پی حضور هزاران معترض در خیابان‌های این کشور علیه کودتای نظامی خبر داد.