دانش و فناوری
کد خبر : 4571
شنبه - 18 بهمن 1399 - 13:32

رقم نجومی که ترامپ به جیب زد

گزارش یک نشریه آمریکایی حاکی است که حدود سه میلیون دلار از پول‌های اهدایی به کارزار انتخاباتی رئیس‌جمهور سابق آمریکا به حساب سازمان وی ریخته شده است.

گزارش یک نشریه آمریکایی حاکی است که حدود سه میلیون دلار از پول‌های اهدایی به کارزار انتخاباتی رئیس‌جمهور سابق آمریکا به حساب سازمان وی ریخته شده است.