دانش و فناوری
کد خبر : 4554
شنبه - 18 بهمن 1399 - 08:30

گفتگوی لودریان با همتایان آمریکایی، انگلیسی و آلمانی

وزیر امور خارجه فرانسه در پیامی توئیتری گفت که با همتایان آمریکایی، انگلیسی و آلمانی خود درباره ایران صحبت کرده است.

وزیر امور خارجه فرانسه در پیامی توئیتری گفت که با همتایان آمریکایی، انگلیسی و آلمانی خود درباره ایران صحبت کرده است.