دانش و فناوری
کد خبر : 4553
شنبه - 18 بهمن 1399 - 08:30

سناتور دموکرات طرح پایان تحریم‌های کوبا را ارائه کرد

رییس کمیته مالی مجلس سنا طرحی با عنوان “پایان تحریم‌های آمریکا علیه کوبا” را ارائه کرد.

رییس کمیته مالی مجلس سنا طرحی با عنوان “پایان تحریم‌های آمریکا علیه کوبا” را ارائه کرد.