دانش و فناوری
کد خبر : 4550
شنبه - 18 بهمن 1399 - 08:29

نامه ۵۰ قانونگذار ضد ایرانی به بایدن درباره برجام| ادامه کینه ورزی های پمپئو علیه ایران| درخواست سنا از بایدن برای مجازات عربستان| انفجار در کنسولگری ایران در کویته

نامه ۵۰ قانونگذار ضد ایرانی به بایدن درباره برجام، ادامه کینه ورزی های پمپئو علیه ایران، درخواست سنا از بایدن برای مجازات عربستان، انفجار در کنسولگری ایران در کویته و انتقال تجهیزات نظامی ترکیه به مرزهای سوریه از جمله مهم ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

نامه ۵۰ قانونگذار ضد ایرانی به بایدن درباره برجام| ادامه کینه ورزی های پمپئو علیه ایران| درخواست سنا از بایدن برای مجازات عربستان| انفجار در کنسولگری ایران در کویته

نامه ۵۰ قانونگذار ضد ایرانی به بایدن درباره برجام، ادامه کینه ورزی های پمپئو علیه ایران، درخواست سنا از بایدن برای مجازات عربستان، انفجار در کنسولگری ایران در کویته و انتقال تجهیزات نظامی ترکیه به مرزهای سوریه از جمله مهم ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.