دانش و فناوری
کد خبر : 4535
جمعه - 17 بهمن 1399 - 22:29

روسیه سه دیپلمات اروپایی را اخراج کرد

وزارت خارجه روسیه از اخراج سه دیپلمات اروپایی به دلیل مشارکت در تظاهرات غیرقانونی اخیر در این کشور خبر داد.

وزارت خارجه روسیه از اخراج سه دیپلمات اروپایی به دلیل مشارکت در تظاهرات غیرقانونی اخیر در این کشور خبر داد.