دانش و فناوری
کد خبر : 4509
جمعه - 17 بهمن 1399 - 14:28

دادگاه بین‌المللی شکایت قطر علیه امارات را رد کرد

در سال ۲۰۱۸ دوحه شکایتی را به دادگاه کیفری بین المللی علیه امارات ارائه و این کشور را به انجام نقض مداوم حقوق بشر در حق قطری ها متهم کرده بود.

در سال ۲۰۱۸ دوحه شکایتی را به دادگاه کیفری بین المللی علیه امارات ارائه و این کشور را به انجام نقض مداوم حقوق بشر در حق قطری ها متهم کرده بود.