دانش و فناوری
کد خبر : 4478
جمعه - 17 بهمن 1399 - 08:28

برنامه تظاهرات بزرگ احزاب مخالف در پاکستان

جنبش دمکراتیک پاکستان متشکل از احزاب اصلی مخالف دولت این کشور که گفته می‌شود به دلیل اختلافات درون گروهی برای پیشبرد اهداف به اصطلاح مشترک دچار مشکل هستند، پس از گذشت یکسال اکنون برای برگزاری تظاهرات بزرگ با هدف تحت فشار قرار دادن دولت پاکستان به توافق رسیدند.

جنبش دمکراتیک پاکستان متشکل از احزاب اصلی مخالف دولت این کشور که گفته می‌شود به دلیل اختلافات درون گروهی برای پیشبرد اهداف به اصطلاح مشترک دچار مشکل هستند، پس از گذشت یکسال اکنون برای برگزاری تظاهرات بزرگ با هدف تحت فشار قرار دادن دولت پاکستان به توافق رسیدند.