دانش و فناوری
کد خبر : 4461
پنجشنبه - 16 بهمن 1399 - 19:30

واکنش کرملین به بازداشت گسترده معترضان

کرملین: “پلیس از این رو دستگیری‌های گسترده انجام داده که معترضان با شرکت در تجمعات غیرقانونی، قانون‌شکنی کرده‌اند”.

کرملین: “پلیس از این رو دستگیری‌های گسترده انجام داده که معترضان با شرکت در تجمعات غیرقانونی، قانون‌شکنی کرده‌اند”.