دانش و فناوری
کد خبر : 4457
پنجشنبه - 16 بهمن 1399 - 17:32

واکنش کرملین به بازداشت گسترده معترضان

کرملین: “پلیس از این رو دستگیری‌های گسترده انجام داده که معترضان با شرکت در تجمعات غیرقانونی، قانون‌شکنی کرده‌اند”. روسیه بازداشت معترضان

کرملین: “پلیس از این رو دستگیری‌های گسترده انجام داده که معترضان با شرکت در تجمعات غیرقانونی، قانون‌شکنی کرده‌اند”.
روسیه بازداشت معترضان