دانش و فناوری
کد خبر : 4375
چهارشنبه - 15 بهمن 1399 - 16:31

شنیده شدن صدای آژیر خطر در منطقه الخضراء بغداد

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در منطقه الخضراء بغداد خبر دادند.

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در منطقه الخضراء بغداد خبر دادند.