دانش و فناوری
کد خبر : 4363
چهارشنبه - 15 بهمن 1399 - 12:27

ترامپ متهم به خیانت بزرگ شد

قانونگذاران آمریکایی که روند محاکمه دوم دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در سنا را دنبال می کنند، او را به خیانت بخاطر دست داشتن در یورش به کنگره متهم کردند.

قانونگذاران آمریکایی که روند محاکمه دوم دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در سنا را دنبال می کنند، او را به خیانت بخاطر دست داشتن در یورش به کنگره متهم کردند.