دانش و فناوری
کد خبر : 4359
چهارشنبه - 15 بهمن 1399 - 11:27

مذاکره با طالبان؛ برای دیگران خوب برای ایران بد!

سفر هیاتی از طالبان به ایران و دیدار با مقامات کشورمان با واکنش ها مختلف و متفاوتی روبرو شده است. در حالی که برخی ناظران و کارشناسان این مذاکرات را برای منافع و امنیت ایران ضروری تلقی می کنند، عده ای دیگر بر این باورند که مذاکره با طالبان به عنوان یک گروه تروریستی خلاف […]

مذاکره با طالبان؛ برای دیگران خوب برای ایران بد!

سفر هیاتی از طالبان به ایران و دیدار با مقامات کشورمان با واکنش ها مختلف و متفاوتی روبرو شده است. در حالی که برخی ناظران و کارشناسان این مذاکرات را برای منافع و امنیت ایران ضروری تلقی می کنند، عده ای دیگر بر این باورند که مذاکره با طالبان به عنوان یک گروه تروریستی خلاف منافع ملی است.