دانش و فناوری
کد خبر : 4307
سه شنبه - 14 بهمن 1399 - 22:29

اولین تماس تلفنی دولت اردوغان با دولت بایدن

رسانه‌های ترکیه از تماس تلفنی مشاور رئیس جمهور این کشور با مشاور امنیت رئیس جمهور آمریکا خبر دادند.

رسانه‌های ترکیه از تماس تلفنی مشاور رئیس جمهور این کشور با مشاور امنیت رئیس جمهور آمریکا خبر دادند.