دانش و فناوری
کد خبر : 4267
سه شنبه - 14 بهمن 1399 - 07:30

احتمال تدوین قانون اساسی جدید در ترکیه

رئیس جمهور ترکیه از احتمال تدوین قانون اساسی جدید در این کشور خبر داد.

رئیس جمهور ترکیه از احتمال تدوین قانون اساسی جدید در این کشور خبر داد.