دانش و فناوری
کد خبر : 4244
دوشنبه - 13 بهمن 1399 - 17:39

حزب الله پهپاد رژیم صهیونیستی را سرنگون کرد

رسانه های لبنانی از خارج کردن کنترل یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی از دست این نیروها توسط نیروهای حزب الله لبنان و سرنگونی آن خبر دادند.

رسانه های لبنانی از خارج کردن کنترل یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی از دست این نیروها توسط نیروهای حزب الله لبنان و سرنگونی آن خبر دادند.