دانش و فناوری
کد خبر : 4236
دوشنبه - 13 بهمن 1399 - 13:27

رونمایی از اولین مونوریل برقی در امارات

این مسیر آزمایشی ۲ کیلومتری در ماه مه افتتاح شود و یک مسیر ۱۳۰ کیلومتری از شهر شارجه تا بندر خور فکان می‌تواند برای حمل بار طی مدت سه سال عملیاتی شود.

این مسیر آزمایشی ۲ کیلومتری در ماه مه افتتاح شود و یک مسیر ۱۳۰ کیلومتری از شهر شارجه تا بندر خور فکان می‌تواند برای حمل بار طی مدت سه سال عملیاتی شود.