دانش و فناوری
کد خبر : 4226
دوشنبه - 13 بهمن 1399 - 12:29

حبس ابد برای ۸ بحرینی به اتهام ارتباط با ایران

دادگاهی در بحرین ۸ نفر را به اتهام همکاری با ایران و تشکیل ”باند تروریستی” به حبس محکوم کرد.

دادگاهی در بحرین ۸ نفر را به اتهام همکاری با ایران و تشکیل ”باند تروریستی” به حبس محکوم کرد.