دانش و فناوری
کد خبر : 4168
یکشنبه - 12 بهمن 1399 - 13:31

موضع زیاده خواهانه نایف الحجرف درخصوص برجام

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در اظهاراتی خصمانه و زیاده خواهانه گفت که هر گونه مذاکرات با ایران بر سر توافق هسته ای باید با نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس همراه باشد.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در اظهاراتی خصمانه و زیاده خواهانه گفت که هر گونه مذاکرات با ایران بر سر توافق هسته ای باید با نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس همراه باشد.