دانش و فناوری
کد خبر : 4114
شنبه - 11 بهمن 1399 - 18:31

فشار دولت بایدن انگلیس را منزوی می‌کند؟

تغییر سیاست آمریکا تحت ریاست جمهوری جو بایدن، انگلیس را با ریسک منزوی به نظر رسیدن به لحاظ دیپلماتیک مواجه می‌کند.

تغییر سیاست آمریکا تحت ریاست جمهوری جو بایدن، انگلیس را با ریسک منزوی به نظر رسیدن به لحاظ دیپلماتیک مواجه می‌کند.