دانش و فناوری
کد خبر : 4043
جمعه - 10 بهمن 1399 - 16:34

رهبر شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان کشته شد

یکی از فرماندهان کلیدی شبه نظامیان پاکستانی در شرق افغانستان کشته شد.

یکی از فرماندهان کلیدی شبه نظامیان پاکستانی در شرق افغانستان کشته شد.