دانش و فناوری
کد خبر : 3991
پنجشنبه - 9 بهمن 1399 - 23:41

اتمام حجت عضو پارلمان عراق با نظامیان آمریکا

عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد که اگر روند کار سیاسی برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق جواب ندهد عراقی‌ها به مقاومت متوسل خواهند شد.

عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد که اگر روند کار سیاسی برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق جواب ندهد عراقی‌ها به مقاومت متوسل خواهند شد.