دانش و فناوری
کد خبر : 3901
چهارشنبه - 8 بهمن 1399 - 14:28

موضع گیری بحرین علیه ایران

موضع گیری بحرین علیه ایرانوزیر امور خارجه بحرین به بیان ادعاهای بی‌اساس و خصمانه علیه ایران پرداخت.

موضع گیری بحرین علیه ایرانوزیر امور خارجه بحرین به بیان ادعاهای بی‌اساس و خصمانه علیه ایران پرداخت.