دانش و فناوری
کد خبر : 3833
سه شنبه - 7 بهمن 1399 - 15:30

خیز دختر ترامپ برای سناتوری ایالت فلوریدا

دختر ارشد رئیس جمهور سابق آمریکا قصد دارد برای ورود به دنیای سیاست از سناتوری ایالت فلوریدا شروع کند.

دختر ارشد رئیس جمهور سابق آمریکا قصد دارد برای ورود به دنیای سیاست از سناتوری ایالت فلوریدا شروع کند.