دانش و فناوری
کد خبر : 3760
دوشنبه - 6 بهمن 1399 - 07:46

ترامپ برنامه‌ای برای تشکیل حزب سیاسی ندارد

نزدیکان رئیس جمهور پیشین آمریکا می‌گویند که وی قصدی برای تشکیل یک حزب سیاسی مستقل ندارد.

نزدیکان رئیس جمهور پیشین آمریکا می‌گویند که وی قصدی برای تشکیل یک حزب سیاسی مستقل ندارد.