دانش و فناوری
کد خبر : 36947
دوشنبه - 24 بهمن 1401 - 07:34

مشاهده شیء ناشناس بر فراز آسمان چین

چین مدعی شد یک “شیء ناشناس” وارد حریم هوایی‌ این کشور شده و پکن آماده شلیک به این شیء است.

چین مدعی شد یک “شیء ناشناس” وارد حریم هوایی‌ این کشور شده و پکن آماده شلیک به این شیء است.