دانش و فناوری
کد خبر : 3679
یکشنبه - 5 بهمن 1399 - 07:29

گفتگوی مشاور امنیت ملی آمریکا با همتای صهیونیستش

مشاور امنیت ملی آمریکا و همتای صهیونیست وی در تماسی تلفنی پیرامون موضوعات مختلف از جمله ایران و مسائل منطقه ای رایزنی کردند.

مشاور امنیت ملی آمریکا و همتای صهیونیست وی در تماسی تلفنی پیرامون موضوعات مختلف از جمله ایران و مسائل منطقه ای رایزنی کردند.