دانش و فناوری
کد خبر : 3643
شنبه - 4 بهمن 1399 - 19:37

افزایش‌تنش د‌رکنگره بعد‌از‌حمل‌سلاح‌توسط یک‌نماینده

بعد از آن که یک قانون‌گذار آمریکایی از حزب جمهوری‌خواه قصد داشت مخفیانه با خود سلاح به داخل صحن مجلس ببرد، بار دیگر تنش‌ها و نگرانی‌ها درباره امنیت کنگره بعد از حمله ششم ژانویه به آن بالا گرفته است.

بعد از آن که یک قانون‌گذار آمریکایی از حزب جمهوری‌خواه قصد داشت مخفیانه با خود سلاح به داخل صحن مجلس ببرد، بار دیگر تنش‌ها و نگرانی‌ها درباره امنیت کنگره بعد از حمله ششم ژانویه به آن بالا گرفته است.