دانش و فناوری
کد خبر : 3637
شنبه - 4 بهمن 1399 - 17:32

جزئیات سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به تهران

سفارت ارمنستان در تهران در پیامی گزارشی از سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به تهران ارائه داد.

سفارت ارمنستان در تهران در پیامی گزارشی از سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به تهران ارائه داد.