دانش و فناوری
کد خبر : 36015
سه شنبه - 4 بهمن 1401 - 19:27

روابط روسیه با کشورهای غربی در پایین‌ترین سطح

سخنگوی کرملین روابط روسیه با کشورهای غربی را در پایین‌ترین سطح توصیف کرد.

سخنگوی کرملین روابط روسیه با کشورهای غربی را در پایین‌ترین سطح توصیف کرد.