دانش و فناوری
کد خبر : 3600
شنبه - 4 بهمن 1399 - 08:27

بخش پزشکی پرتغال با وضعیتی شبه جنگی مواجه است

رئیس انجمن بیمارستان‌های خصوصی پرتغال روز جمعه گفت ما با وضعیتی مشابه جنگ مواجه هستیم.

رئیس انجمن بیمارستان‌های خصوصی پرتغال روز جمعه گفت ما با وضعیتی مشابه جنگ مواجه هستیم.