دانش و فناوری
کد خبر : 35965
دوشنبه - 3 بهمن 1401 - 17:27

افشاگری بازیگر هالیوود از تجربه تجاوز

بروک شیلدز، بازیگر و مدل آمریکایی در مستندی که روز جمعه در جشنواره ساندنس به نماش درآمد فاش کرد که در آغاز کار خود در هالیوود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود.

بروک شیلدز، بازیگر و مدل آمریکایی در مستندی که روز جمعه در جشنواره ساندنس به نماش درآمد فاش کرد که در آغاز کار خود در هالیوود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود.