دانش و فناوری
کد خبر : 35964
دوشنبه - 3 بهمن 1401 - 17:27

پیام مهم قطار پیشرفته چین برای جهان

چین، قطاری با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت راه‌اندازی کرده است که از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده می‌کند.

چین، قطاری با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت راه‌اندازی کرده است که از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده می‌کند.