دانش و فناوری
کد خبر : 35958
دوشنبه - 3 بهمن 1401 - 15:35

آغاز دفاعیات حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر سوئد

وکیل پرونده حمید نوری جزئیاتی جدید از روند دادگاه تجدید نظر سوئد ارائه کرد.

وکیل پرونده حمید نوری جزئیاتی جدید از روند دادگاه تجدید نظر سوئد ارائه کرد.