دانش و فناوری
کد خبر : 3504
پنجشنبه - 2 بهمن 1399 - 22:32

رایزنی رهبران روسیه و فنلاند بر سر کنترل تسلیحاتی

سخنگوی کاخ کرملین گفت، رهبران روسیه و فنلاند در تماسی تلفنی بر همکاری در راستای مقابله با کرونا و کنترل تسلیحاتی تأکید کردند.

سخنگوی کاخ کرملین گفت، رهبران روسیه و فنلاند در تماسی تلفنی بر همکاری در راستای مقابله با کرونا و کنترل تسلیحاتی تأکید کردند.