دانش و فناوری
کد خبر : 3502
پنجشنبه - 2 بهمن 1399 - 22:32

واکنش حزب الله لبنان به بازگشت انفجار‌ها به عراق

جنبش حزب الله لبنان در بیانیه انفجار‌های تروریستی شهر بغداد را محکوم کرد و آن را مشکوک دانست.

جنبش حزب الله لبنان در بیانیه انفجار‌های تروریستی شهر بغداد را محکوم کرد و آن را مشکوک دانست.