دانش و فناوری
کد خبر : 3490
پنجشنبه - 2 بهمن 1399 - 16:34

محکومیت گسترده انفجارهای انتحاری امروز در بغداد

انفجارهای انتحاری امروز در مرکز بغداد با سیلی از محکومیت گسترده داخلی و خارجی عراق همراه شد.

انفجارهای انتحاری امروز در مرکز بغداد با سیلی از محکومیت گسترده داخلی و خارجی عراق همراه شد.