دانش و فناوری
کد خبر : 33817
شنبه - 19 آذر 1401 - 07:27

بازداشت معاون رئیس پارلمان اروپا به اتهام فساد

پلیس بلژیک معاون رئیس پارلمان اروپا را به دلیل اتهامش به فساد مرتبط با پرونده قطر بازداشت کرد.

پلیس بلژیک معاون رئیس پارلمان اروپا را به دلیل اتهامش به فساد مرتبط با پرونده قطر بازداشت کرد.