دانش و فناوری
کد خبر : 33799
جمعه - 18 آذر 1401 - 16:27

BBC بسیاری از کانال‌هایش را خاموش می‌کند

بی‌بی‌سی در حال فراهم ساختن شرایطِ تعطیلی سیستم پخش سنتی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خود است تا در دهه‌ی آینده فقط به یک سرویس آنلاین تبدیل شود.

بی‌بی‌سی در حال فراهم ساختن شرایطِ تعطیلی سیستم پخش سنتی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خود است تا در دهه‌ی آینده فقط به یک سرویس آنلاین تبدیل شود.