دانش و فناوری
کد خبر : 33797
جمعه - 18 آذر 1401 - 16:27

عراق دارای بیشترین تعدادکارمندان دولتی در جهان

بر اساس بررسی سازمان بین المللی کار، عراق بیشترین تعداد کارمندان دولتی را دارد.

بر اساس بررسی سازمان بین المللی کار، عراق بیشترین تعداد کارمندان دولتی را دارد.