دانش و فناوری
کد خبر : 33785
جمعه - 18 آذر 1401 - 13:27

نتانیاهو برای تشکیل دولت مهلت خواست

نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی از رئیس این رژیم خواست مهلت تشکیل دولت را به مدت دو هفته دیگر تمدید کند.

نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی از رئیس این رژیم خواست مهلت تشکیل دولت را به مدت دو هفته دیگر تمدید کند.