دانش و فناوری
کد خبر : 33782
جمعه - 18 آذر 1401 - 13:27

«آمریکا خواهان ادامه جنگ اوکراین تا سال ۲۰۲۵ است»

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد آمریکا به دنبال آن است که جنگ اوکراین حداقل تا سه سال دیگر ادامه یابد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد آمریکا به دنبال آن است که جنگ اوکراین حداقل تا سه سال دیگر ادامه یابد.