دانش و فناوری
کد خبر : 33778
جمعه - 18 آذر 1401 - 13:27

قول کاپیتان ژاپن به نخست وزیر این کشور

مایا یوشیدا در بازگشت به کشورش به نخست وزیر این کشور قول داد فوتبال ژاپن در آینده بهتر از قبل نتیجه بگیرد.

مایا یوشیدا در بازگشت به کشورش به نخست وزیر این کشور قول داد فوتبال ژاپن در آینده بهتر از قبل نتیجه بگیرد.