دانش و فناوری
کد خبر : 33770
جمعه - 18 آذر 1401 - 12:27

سفیر ایران به وزارت خارجه آلمان فراخوانده شد

وزارت امور خارجه آلمان سفیر ایران در این کشور را فراخواند.

وزارت امور خارجه آلمان سفیر ایران در این کشور را فراخواند.