دانش و فناوری
کد خبر : 33758
جمعه - 18 آذر 1401 - 10:27

 کرواسی به شنگن پیوست

اتحادیه اروپا با الحاق کرواسی به منطقه سفر بدون ویزا (حوزه شنگن) موافقت کرد.

اتحادیه اروپا با الحاق کرواسی به منطقه سفر بدون ویزا (حوزه شنگن) موافقت کرد.