دانش و فناوری
کد خبر : 33744
جمعه - 18 آذر 1401 - 08:27

ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا از ناآرامی‌های ایران چیست؟

با وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران، دولت‌ها و مقامات غربی واکنش‌های متعددی به آن نشان داده اند و بیش از همه، دولت‌های غربی از وقوع ناآرامی‌ها در ایران استقبال کرده اند. با این حال، استقبال آن‌ها از ناآرامی بدان معنا نیست که تصور کنند تحولات ایران، کنترل ناشدنی شده است.  

ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا از ناآرامی‌های ایران چیست؟

با وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران، دولت‌ها و مقامات غربی واکنش‌های متعددی به آن نشان داده اند و بیش از همه، دولت‌های غربی از وقوع ناآرامی‌ها در ایران استقبال کرده اند. با این حال، استقبال آن‌ها از ناآرامی بدان معنا نیست که تصور کنند تحولات ایران، کنترل ناشدنی شده است.