دانش و فناوری
کد خبر : 33743
جمعه - 18 آذر 1401 - 08:27

بلژیک معاهده مبادله زندانیان با ایران را تعلیق کرد

پایگاه پولیتیکو از اقدام دادگاه عالی بلژیک در تعلیق معاهده مبادله زندانیان با ایران خبر داد.

پایگاه پولیتیکو از اقدام دادگاه عالی بلژیک در تعلیق معاهده مبادله زندانیان با ایران خبر داد.