دانش و فناوری
کد خبر : 33730
پنجشنبه - 17 آذر 1401 - 14:27

کشف دی‌ان‌ای ۲ میلیون ساله در گرینلند

محققان می‌گویند دی‌ان‌ای ۲ میلیون ساله در گرینلند کشف کرده‌اند.

محققان می‌گویند دی‌ان‌ای ۲ میلیون ساله در گرینلند کشف کرده‌اند.